24 اکتبر

بطور کلي اصطلاح کود يا  (Fertilizer) به هر نوع ماده معدني يا آلي که داراي يک يا چند عنصر غذايي باشد اطلاق مي گردد.

کودها به چند دسته تقسیم می شوند که عبارتند از :

-شیمیایی

-آلی

_بیولوژیک

کودهای شیمیایی

کودهای شیمیایی براساس نوع عنصر تقسیم می شوند. به عنوان مثال کودهای ازتی ، فسفری و پتاسیمی دارای یک یا دو عنصر هستند ولی به کودی که همه عناصر را با هم دارد اصطلاحا کود کامل می گویند. این نوع کود در کارخانه های کودسازی تولید می شوند.

اشکال ازت در خاک :

ازت به سه حالت عنصر، معدنی و آلی در خاک وجود دارد.

ازت عنصر N2  به گونه گاز در هوای خاک وجود دارد که از لحاظ حاصلخیزی اهمیت چندانی ندارد.

ازت معدنی به صورت اکسیدنیترو_اکسید نیتریک NO_دی اکسید ازت N2O_آمونیاک NH3_آمونیوم NH4+_نیتریت NO2 و نیترات وجود دارد. که چهار ترکیب اول گازی و سه ترکیب بعدی از نظر تغذیه گیاه اهمیت فراوان دارد.

منابع کودهای ازته :

۱٫اوره CO(NH2)2

۲٫سولفات آمونیوم (NH4)2SO4

۳٫نیترات آمونیوم NH4NO3

۴٫اوره با پوشش گوگردی SCU

خواص کودهای شیمیایی ازتی

یکی از کودهای مصرفی کود اوره است. کود اوره که به کود شکری نیز معروف است در سطح جهان از پرمصرف ترین و ارزان ترین کودهای شیمیایی ازتی است. کود اوره ۴۶% ازت دارد. حلالیتش در آب خیلی خوب است. به همین دلیل برای تهیه محلول های کودی و محلول پاشی بر روی گیاه مورد استفاده قرار می گیرد. خاصیت ازت زدایی ندارد-خورنده و جاذب رطوبت نیست و با کودهای دیگر فسفره و پتاسه قابل اختلاط است-حلالیت بسیار بالایی دارد.

چنانچه کود اوره روی زمین خیس بدون پوشش گیاهی ریخته شود حدود ۷۰% آن تصعید می شود.

اشکال فسفر در خاک

به دو شکل آلی و معدنی در خاک یافت می شود.

بخش آلی در هوموس و بخش معدنی آن همراه با ترکیبات کلسیم آهن و آلومنیوم همراه است.

منابع کودهای فسفره

  1. سوپر فسفات تریپل
  2. مونوآمونیوم فسفات [NH4H2PO4]
  3. دی آمونیوم فسفات [(NH4)2HPO4]

اشکال پتاسیم در خاک

از نقطه نظر قابلیت استفاده به وسیله گیاه، پتاسیم خاک به چهار گروه تقسیم می شود.

  1. ترکیبات کانی ۵۰۰ تا ۲۵۰۰۰ میلی گرم در کیلوگرم
  2. پتاسیم غیر قابل تبادل ۵۰ تا ۷۵۰ میلی گرم در کیلوگرم
  3. پتاسیم قابل تبادل ۴۰ تا ۶۰۰ میلی گرم در کیلوگرم
  4. پتاسیم محلول ۱ تا ۱۰ میلی گرم در کیلوگرم

منابع کودهای پتاسه

  1. سولفات پتاسیم K2SO4.H2O محتوای ۴۱% پتاسیم و در دمای معمولی حدود ۱۲% آن در آب حل می شود.
  2. کلروپتاسیم محتوای ۵۰% پتاسیم و در دمای معمولی حدود ۳۵% آن در آب حل می شود.
  3. نیترات پتاسیم KNO3  محتوای ۳۸% پتاسیم و ۱۴% ازت است و حلالیت آن دردمای معمولی نزدیک به ۳۵% است.

تعریف کلات ها

کلات عبارت است از یک مولکول آلی بزرگ که حاوی عناصر سنگین مثل آهن، مس، روی، منگنز یا کاتیون های دوظرفیتی مثل کلسیم یا منیزیم است.

دیدگاه بگذارید