08 سپتامبر

زعفران گیاهی است دائمی و علفی که در اوایل پاییز گل می دهد. این گیاه دارای ساقه زیر زمینی غده ای شکل به نام کّرم(corm) می باشد که کشاورزان اصطلاحاً  به آن پیاز زعفران می گویند.وزن پیاز از ۱تا ۲۰ گرم متغیر است.

گل اولین اندامی است که در اواسط پاییز از خاک خارج می شود. هر پیاز۱ تا ۳ گل ارغوانی و هر گل دارای۳  گلبرگ می باشد. مادگی در مرکز گل قرار گرفته و دارای یک تخمدان غده ای  بوده و از قسمت تخمدان، خامه باریکی خارج می گردد. خامه زرد رنگ به یک کلاله شفاف قرمز نارنجی ۳ شاخه ای تقسیم می شود. سه کلاله همراه با خامه ای که حدود۵سانتی متر است، پس از خشک شدن، همان زعفران تجارتی را تشکیل می دهد.

دیدگاه بگذارید