08 سپتامبر

زعفران گیاهی است که در مناطق خشک و نیمه گرمسیر رشد می کند.ولی در مناطقی که آب و هوای معتدل و تابستان های خشک و زمستان های ملایم داشته باشند، رشد مطلوب تری دارد و کیفیت محصول آن بهتر است.saffronal.ir این گیاه در یک محدوده حرارتی ۱۵- درجه سانتی گراد در زمستان  تا ۴۰ درجه درتابستان را تحمل می کند.  زعفران هر چند که در تمامی خاک ها اعم از سبک و شنی و یا رسی و سنگین قابل کشت می باشد ولی بهترین رشد و عملکرد را در خاک های هوموس دار با بافت متوسط لومی دارد.

دیدگاه بگذارید