08 سپتامبر

۱– مرحله کاشت

نظر به اینکه پیاز زعفران پس از کاشت اولیه ۷ تا ۱۰ سال متوالی محصول میدهد (البته به توصیه کارشناسان سن اقتصادی ۸ سال است) بنابر این عملیات مرحله کاشت منحصرادر سال اول انجام می گیرد و طی سال های بعد تنها عملیات مربوط به مراحل داشت و برداشت در مزارع زعفران اجرا می شود؛ در نتیجه مرحله کاشت زعفران از اهمیت خاصی برخوردار است.

۲-مرحله داشت

زعفران گیاهی است چند ساله که پس از کاشت ۷ تا ۱۰ سال متوالی محصول می دهد بنابراین عملیات داشت در مزارع زعفران از اهمیت خاصی برخوردار است.

۳-مرحله برداشت

مرحله برداشت محصول، دشوارترین و پرزحمت ترین و در عین حال حساس ترین مرحله زراعت زعفران است که شامل چیدن گل و جدا کردن کلاله از گل می باشد. عمر گل ها ۳ تا ۴روز می باشد و اگر به موقع برداشت نشود از بین خواهد رفت. همچنین اگر گل ها مدت زیادی در معرض هوای گرم، باد و نور خورشید قرار گیرد، کیفیت رنگ و عطر آن کمتر شده و از مرغوبیت زعفران کاسته می گردد.

دیدگاه بگذارید