زغفران سرگل یک مثقالی
زغفران سرگل یک مثقالی

زغفران سرگل یک مثقالی

In Stock

زعفران اصل قاینات دارای رنگ دهی بالا

محصول:سرگل

وزن:یک مثقال

ابعاد بسته:5 × 5 × 12 cm

سایز بندی :اسمال, ایکس لارج, مدیوم

580,000تومان