زعفران دخترپیچ (دسته) خرید مستقیم از کشاورز

زعفران دخترپیچ (دسته) خرید مستقیم از کشاورز

In Stock

100% طبیعی
ارسال مستقیم از قائنات
تمامی محصولات این برند تولید قائنات می باشد.

عفران دخترپیچ (دسته) 2 مثقالی

زعفران دخترپیچ (دسته) درجه یک

رنگ دهی بالای 210

مناسب برای 6 وعده ی غذای یک خانواده ی 5 نفره

مناسب برای هدیه دادن

وزن خالص 9/2 گرم

نوع بسته بندی:خاتم

370,000تومان