زعفران سرگل پاکتی یک مثقالی
زعفران سرگل پاکتی یک مثقالی

زعفران سرگل پاکتی یک مثقالی

In Stock

زعفران اصل قاینات با رایحه طبیعی

کیفیت : سرگل قائنات
بسته بندی : پاکت
مقدار : 4.6 گرم
سال برداشت: پاییز 99
مناسب برای آشپزی و دمنوش
ساخت ایران

ابعاد بسته:12 × 10 cm

520/000ریال