زعفران سرگل درجه یک (یک گرم)
زعفران سرگل درجه یک (یک گرم)

زعفران سرگل درجه یک (یک گرم)

In Stock

یک گرمی

زعفران سرگل درجه یک

نسبت رنگدهی بالای 235

مناسب برای  دو وعده غذای یک خانواده ی 4 نفره

وزن خالص زعفران  1 گرم می باشد

120,000تومان