زرشک دانه اناری درجه یک ارگانیک (خرید مستقیم از کشاورز)
زرشک دانه اناری درجه یک ارگانیک (خرید مستقیم از کشاورز)
زرشک دانه اناری درجه یک ارگانیک (خرید مستقیم از کشاورز)
زرشک دانه اناری درجه یک ارگانیک (خرید مستقیم از کشاورز)

زرشک دانه اناری درجه یک ارگانیک (خرید مستقیم از کشاورز)

کد کالا:10001

In Stock

زرشک دونه اناری
تولید پاییز ۱۴۰۲
برداشت از مزارع روستای کارشک شهرستان قاین
تمیز و ارگانیک

180,000تومان