زعفران دسته (دختر پیچ) یک مثقالی
زعفران دسته (دختر پیچ) یک مثقالی

زعفران دسته (دختر پیچ) یک مثقالی

کد کالا:0003

500 عدد در انبار

زغفران دسته یا دخترپیچ

وزن:1مثقال

وزن بسته:4.6g

برداشت:99

محصول از قاینات، خضری دشت بیاض

 

650/000ریال

500 عدد در انبار